• IMG_2417
  • IMG_2420

Met dank aan het leven

Door Ulrich Libbrecht geschreven in 2008 toen hij 80 jaar werd.
Uitgeverij Lannoo 2008.

Staat in mijn TOP 10 van mooiste boeken.
Steeds pak ik het weer om te bladeren en te lezen.

Het leven is een boeiende vorm van tijdverlies
Zijn hele leven lang zocht Ulrich Libbrecht naar een antwoord op de vraag naar ‘wat er meer is tussen hemel en aarde’. Het bracht hem tot een uiterst inspirerende synthese van het westerse en het oosterse denken. Met dit boek blikt de bekende professor terug. Tegelijk neemt hij, op tachtigjarige leeftijd, afscheid.
Met dank aan het leven bestaat uit twee delen, waarvan de onderwerpen en de titels gebaseerd zijn op het Griekse gezegde: ‘Waar Herakleitos om weent, Democritos om lacht’. Het eerste deel is, uit dankbaarheid aan het leven, geschreven met een glimlach. De auteur noemt het leven er ‘een boeiende vorm van tijdverlies’.
Het tweede deel is ernstiger: het gaat uit van de twijfel die het leven van een denkend mens begeleidt, maar schetst ook Ulrich Libbrechts persoonlijke antwoord, aan de hand van een wereldbeeld en een mensbeeld. We hebben, ondanks alle wetenschap, immers nog steeds behoefte aan een eenvoudig en transparant wereldbeeld. Het mensbeeld van Ulrich Libbrecht is gebaseerd op een integratie van westerse en oosterse visies, waarbij de auteur overweegt wat deze in zijn leven hebben betekend.

Categorie:

Beschrijving