• IMG_2048

Argumentatie

Het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen
Mensen verschillen nogal eens van mening. Dat is niks bijzonders. Wel bijzonder is, dat de partijen het vaak laten bij deze constatering. Vaak kan dat niet, of het is niet verstandig. Er moet gediscussieerd worden om overeenstemming te bereiken.
Argumentatie geeft inzicht in de wijze waarop meningsverschillen in elkaar kunnen steken. Het is een inleiding in het analyseren en beoordelen van mondelinge en schriftelijke betogen. De auteurs gaan in op het analyseren van de argumentatiestructuur van een betoog, het beoordelen van de deugdelijkheid van argumentatie en het herkennen van drogredenen als overtredingen van de spelregels van een redelijke discussie. Tevens wordt aandacht besteed aan de mondelinge en schriftelijke presentatie van betogen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met oefeningen.

Categorie: