• IMG_2084

Met Boeddha onder de vijgeboom

6

Door Marcel Messing.
Uitgever Ankh-Hermes, 2005 Paperback. Ziet er nog goed uit, met leesvouw. Verzendkosten €. 3,90.

Prachtig boek over de werkelijke leer van Boeddha
Met “Boeddha onder de vijgeboom” tracht Marcel Messing vanuit de oude bronnen inzicht te geven in de leer van de Boeddha, hoe deze zich vanuit India naar het Westen verspreidde en op welke wijze christendom en moderne gnosis hiermee tot de dag van vandaag omgingen. Het officiële christendom ging in het algemeen de weg van ontkenning, verdringing en vooral christianisering van hetgeen als boeddhistisch werd gezien. De moderne gnosis (theosofie, antroposofie en sommige Rozenkruisersscholen) beroept zich op een geheel eigen occult systeem, een soort esoterisch boeddhisme, waarbij meestal de Mahatma’s (Meesters of ‘oudere broeders’) een belangrijke rol spelen, en lijfde de Boeddha in haar occult systeem in. Daardoor ontstond er ‘een soort potpourri van grof boeddhisme’. Dat aan dit alles een dieper conflict Oost-West ten grondslag ligt, toont de auteur aan de hand van talloze bronnen op soms onthullende wijze aan. Het boek nodigt christenen, gnostici en boeddhisten uit tot een noodzakelijke dialoog, om zo meer begrip te krijgen voor elkaars levensfilosofie.
De auteur, boeddhist, geeft een schets van Boeddha (leven, werk, leer) en het boeddhisme (geschiedenis, verbreiding). Speciale aandacht krijgt de relatie van het boeddhisme met het westen: in de oudheid moet het in het westen bekend geweest zijn (bijv. in de gnostiek). Sinds de vorige eeuw leeft het boeddhisme in Europa en Amerika. Te noemen zijn de Theosofie, Krishnamurti, Steiner, Rozekruizers; in hun denken speelt Boeddha een rol. De auteur ziet als kern van alle religies – het best tot uitdrukking gebracht in de leer van Boeddha – de ‘weg naar binnen’, het zoeken naar en bereiken van de leegte. Hij verwijt het christendom, evenals de moderne esoterie, dat de Boeddha niet echt hebben begrepen of willen begrijpen. Belangrijk is zijn kritische behandeling van de esoterie. Hij geeft duidelijke en terechte kritiek op de antroposofie van Steiner. Met vele citaten en verwijzingen is zijn visie onderbouwd. Ook al deelt men zijn visie op de religies niet, en ook al wordt door zijn visie te veel verbonden wat niet te verbinden is, niettemin een interessant en verantwoord boek, goed leesbaar.

Uitverkocht

Categorie: